acclimatare


acclimatare
v. 1) ia përshtat një klime të re. 2) aklimatizoj.

Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese. 2013.